Контрол на Качеството

Как работят нашите процедури за контрол на качеството?

Всички стоки на едро, които минават през нашия склад, подлежат на задълбочен контрол на качеството, насочен към откриване на възможни дефекти. Нашата система за контрол е структурирана по следния начин:

  1. Входящата проверка се извършва при доставката на модната стока от нашите снабдители.
  2. Изходящата проверка е основен етап от процеса на подготовка за доставка. Ние повторно проверяваме палетите със стока, които са предназначени да Ви бъдат доставени повторно, преди пратката да напусне склада ни.
  3. Освен двуетапния контрол на качеството, нашите търговци извършват селективни средносрочни проверки на дадени партиди при поискване от нашите мениджъри продажби.

Какво се случва, ако Вашата пратка не съответства на определената категория за качество?
В малко вероятния случай, при който:

  • пратката Ви съдържа артикули с качество несъответстващо на закупеното от Вас
  • не е било споменато за това по време на преговорите с нашите Мениджъри продажби

ние ще коригираме цената, като или Ви обезщетим, или Ви оставим предплатена сума за бъдещи покупки (т. нар. „кредитно“). Като водещ доставчик на дрехи на едро, ние спазваме строги стандарти за качество.