Some functions may not work correctly. To avoid errors, use other browsers. For example Safari, Chrome, Mozilla, Opera ... clear
СТАНДАРТИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
ЗА КЛИЕНТИ

ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО НА ТЕКСТИЛ

Опитните търговци на едро на пазара за обувки и дрехи от презапасяване приписват по-голяма стойност на качеството отколкото на цената. Дефектните или повредени дрехи, които имат малко или никакви шансове да бъдат продадени на крайните потребители, са неоправдано разхищение на пари. Очевидно ниската изкупна цена на нискокачествени модни стоки не води непременно до печалби. Въпреки че в единични случаи може да бъде достигнат прага на рентабилност, потенциално печеливш сезон може да бъде загубен, ако решенията за покупка се вземат изцяло на база разходи, без да се отчита качеството на стоките.

F&P Stock Solution бе основана през 2013. Оттогава F&P се е утвърдил като един от основните търговци на маркови дрехи и обувки.

На какво се дължи такъв постоянен растеж?

  • Контрол на качеството на всички търгувани стоки
  • Прозрачност при предоставянето на подробна информация за продаваните стоки

Доста просто, нали?

Без нашата здрава бизнес етика нямаше да можем да намерим стабилна позиция на такъв конкурентен пазар. Ако не броим многобройните си дългосрочни бизнес партньори, ние се чувстваме най-успешни, като всеки нов клиент се превърне в редовен, сключвайки една сделка след друга с F&P.

Konstantine Papageorgiou

Целостта на нашата репутация е основното ни предимство. Ние сме фокусирани върху дългосрочни взаимно изгодни партньорства и не се стремим да реализираме еднократни печалби за сметка на нашите клиенти.

Имаме истински интерес да Ви позволим да реализирате приличен марж върху стоките, които купувате от нас. Нашата рентабилност зависи от обема на устойчивите сделки, които ще можем да сключим с Вас.

Лидер Продажби
Konstantine Papageorgiou

Нека обсъдим как да доразширите бизнеса си сега!

Въпреки променливия характер на бизнес взаимоотношенията на пазара за стоки от презапасяване, който е купил от нас няколко пъти, обикновено спира да търси други доставчици.

Ние се ангажираме да бъдем възможно най-прозрачни, когато става въпрос за вашите запитвания относно нашата продуктова гама, формиране на цени, опаковки и стандарти за качество, транспорт на стоки или друг аспект, който може да е от значение за Вас.

Не пропускайте възможността да разгледате нашата подробна информация за категориите стоки и контрола на качеството.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез WhatsApp +49 160 99 30 32 37 или посредством интерактивния ни чат.