Some functions may not work correctly. To avoid errors, use other browsers. For example Safari, Chrome, Mozilla, Opera ... clear
СТАНДАРТИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
ЗА КЛИЕНТИ

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Всички стоки на едро, които минават през нашия склад, подлежат на задълбочен контрол на качеството, насочен към откриване на възможни дефекти. Нашата система за контрол е структурирана по следния начин:

  1. Входящата проверка се извършва при доставката на модната стока от нашите снабдители.

  2. Изходящата проверка е основен етап от процеса на подготовка за доставка. Ние проверяваме стоките, които са предназначени да Ви бъдат доставени повторно, преди пратката да напусне склада ни.

  3. Освен двуетапния контрол на качеството, нашите търговци извършват селективни средносрочни проверки на дадени партиди при поискване от нашите Мениджъри продажби.

Важно!

Независимо от това, няма система, създадена от хора, която да гарантира 100% точност във всички случаи. В случай, че Вашата пратка съдържа артикули с някакъв недостатък, който не отговаря на съответната категория на качеството („A“, „B“ или „C“) и това не Ви е съобщено от Вашия Мениджър клиенти, ние ще коригираме цената, като или Ви обезщетим или Ви оставим предплатена сума за бъдещи покупки.