Διασφάλιση ποιότητας

Πώς λειτουργούν οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας;

Όλα τα εμπορεύματα που διέρχονται από την αποθήκη μας υπόκεινται σε ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο για την ανίχνευση τυχόν ελαττωμάτων. Το σύστημα ελέγχου μας είναι δομημένο ως εξής:

  1. Ο έλεγχος εισερχομένων πραγματοποιείται κατά την παραλαβή αποθεμάτων μόδας από τους συνεργάτες εφοδιασμού μας.
  2. Ο εξερχόμενος έλεγχος είναι ένα θεμελιώδες στάδιο της διαδικασίας αποστολής. Επιθεωρούμε τις παλέτες ρούχων που παραγγείλατε από εμάς για δεύτερη φορά προτού φορτωθούν στη μεταφορά.
  3. Εκτός από τον ποιοτικό έλεγχο δύο σταδίων, οι υπεύθυνοι εμπορευμάτων μας πραγματοποιούν επιλεκτικούς ελέγχους σε ορισμένες παρτίδες μετοχών κατόπιν αιτήματος των υπεύθυνων πωλήσεων.

Τι συμβαίνει εάν η αποστολή σας δεν ακολουθεί την καθορισμένη κατηγορία ποιότητας;

Στην σπάνια περίπτωση που πληρούνται και οι δύο αυτές προϋποθέσεις:

  • η αποστολή σας περιέχει αντικείμενα με τυχόν ελαττώματα που δεν συμμορφώνονται με την καθορισμένη κατηγορία ποιότητας (“A”, “B” ή “C”)
  • δεν υπήρχε καμία αναφορά σε αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους υπεύθυνους πωλήσεών μας

θα υπολογίσουμε εκ νέου την τιμή της παραγγελίας σας είτε με επιστροφή χρημάτων είτε με τη χορήγηση πίστωσης για μελλοντικές αγορές.

Ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ειδών ένδυσης, τηρούμε αυστηρά πρότυπα ποιότητας.