Some functions may not work correctly. To avoid errors, use other browsers. For example Safari, Chrome, Mozilla, Opera ... clear
Dofinansowanie ze środków Unijnych!
Förderung, Funding

Zostaliśmy dofinansowani środkami Unijnymi!

Kilka naszych projektów zostało dofinansowane środkami Unijnymi (EFS) oraz land Brandenburgia za pośrednictwem Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodzin Brandenburgii (MASGF).

Share